ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 245

Östgöta Correspondenten

För andra tidningar med namnet Correspondenten, se Correspondenten olika betydelser Östgöta Correspondenten, allmänt kallad Corren, är en svensk morgontidning som ges ut i Linköping sedan 1838. Chefredaktör och ansvarig utgivare för Corren är Mar ...

Östnyland (tidning)

Östnyland, är en obunden lokal svenskspråkig dagstidning som ges ut i östra halvan av landskapet Nyland i Finland. Tidningen har sitt huvudsäte i Borgå stad och har hela svenskbygden öster om Helsingfors som sitt bevakningsområde. Strax efter års ...

Östra Småland och Nyheterna

Östra Småland och Nyheterna, kallad Östran, var en svensk socialdemokratisk dagstidning i Kalmar med täckningsområde i södra Kalmar län. Östra Småland grundades 1928. I Oskarshamns kommun gavs en lokaledition under namnet Nyheterna ut. Nyheternas ...

Arbetet (Åbo)

Arbetet var en radikal vänstertidning som utkom i Åbo 1908–1918, från 1910 utgiven av Finlands svenska arbetarförbund. Arbetet har karakteriserats som Finlands bästa arbetartidning på 1910-talet. Bland dess medarbetare och redaktörer märks Karl H ...

Astra (tidskrift)

Astra är en finlandssvensk feministisk samhälls- och kulturtidskrift. Tidskriften har getts ut sedan år 1919. Tidskriften utkommer med fyra nummer per år. Varje nummer belyser ett specifikt tema vilket behandlas på en mängd olika sätt, t.ex. geno ...

Elevbladet

Elevbladet är Finlands svenska skolungdomsförbunds medlemstidning och har kommit ut sedan 1920 under namnet Nordan, Svensk Ungdom, Ung Makt och slutligen Elevbladet. Elevbladet trycks på KSF Medias tryckeri.

Enhörningen (tidskrift)

Första numret publicerades 1987. 1990 gick tidskriften i dvala innan den 1998 fick ett stipendium från Svenska kulturfonden och kunde återupplivas. Genom åren har tidskriften fått stöd från Föreningen Konstsamfundet och finländska Undervisningsmi ...

Eos (tidskrift)

Eos är en finlandssvensk barntidning, grundad 1893, med en föregångare 1854–1866. Sedan 1926 ges tidningen ut av finlandssvenska nykterhetsförbundet, numera Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik.

Est Elle & Norden USA

Est Elle & Norden USA var en svenskspråkig tidskrift med säte både i Vasa i Finland och New York i USA. Tidningen utgjorde fortsättning till den finlandssvenska kulturtidskriften Est Elle och den amerikafinlandssvenska dagstidningen Norden. Tidsk ...

Framtid (tidskrift)

Framtid var en finländsk veckotidskrift för politiska, sociala och allmänt kulturella spörsmål, vilken 1905–1910 utgavs i Helsingfors. Tidskriften, som startades av Herman Gummerus och Filemon Tiderman, representerade den radikala gruppen bland d ...

Frisk bris

Denna artikel behandlar tidskriften Frisk bris. För sjötermen se vindstyrka Frisk bris är en svenskspråkig båttidskrift som ges ut i Finland. Tidningen grundades 1899 och är därmed Nordens äldsta ännu kontinuerligt utkommande tidskrift i genren. ...

Horisont (tidskrift)

Ej att förväxla med Horisont litterär kalender eller Horisont tidskrift om Gotland Horisont är en finlandssvensk kulturtidskrift som kommit ut sedan 1950-talet. Den ges ut av Svenska Österbottens litteraturförening. Många välkända kulturpersonlig ...

Kaskö Tidning

Kaskö Tidning var en svenskspråkig dagstidning utkom i Kaskö 1914–1964. År 1964 flyttades den till Närpes 1964 och erhöll då namnet Närpes-Övermark-Kaskö Tidning, vilket kortades till Närpes Tidning 1968. Tidningen sammanslogs 1980 med Syd-Österb ...

Kommuntorget

Kommuntorget och Kommuntorget Magasin är en svenskspråkig webbtidning respektive tidskrift för kommunalförvaltning i Finland. Innehållet publiceras av Finlands kommunförbunds mediebolag KL-Kustannus Oy. Dan Lolax är chefredaktör sedan 1 januari 2 ...

Kristet Perspektiv

Kristet Perspektiv är en kristen tidskrift som utkommer fyra gånger om året i Finland. Som mål nämner tidningen att läsaren skall få fördjupning i sin tro och ökad teologisk kunskap. Tidningen utkommer sedan år 1980. Chefredaktör för tidningen är ...

Kuriren (Finland)

Kuriren är en svenskspråkig veckotidning som ges ut i Vasa i Finland. Tidningens chefredaktör och ansvariga utgivare är sedan den grundades 1959, Frejvid Weegar. Upplagan ligger år 2016 på 9 500 exemplar. Tidningens målgrupp är framför allt medel ...

Kyrkpressen

Kyrkpressen är en svenskspråkig församlingstidning som utkommer i Finland. Tidningen har sin redaktion både i Helsingfors och i Jakobstad. Dess chefredaktör är Nicklas Storbjörk. Kyrkpressen ges ut av Fontana Media som ägs av Församlingsförbundet ...

Landsbygdens Folk

Landsbygdens Folk är en finländsk svenskspråkig veckotidning. Landsbygdens Folk berör främst lantbrukspolitik och landsbygdsfrågor. Tidningen utkommer i Helsingfors med hela Svenskfinland inklusive Åland som spridningsområde. Den grundades 1947 s ...

Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning

Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning var en finländsk månadsskrift som utgavs 1847–1863. Tidskriften utgavs först under Elias Lönnrots namn, men redigerades av Johan Vilhelm Snellman utom 1850–1854, då Sven Gabriel Elmgren var redaktör ...

LL-Bladet

LL-Bladet är en lättläst nyhets- och aktualitetstidning på svenska i Finland. Tidningen har utgetts sedan januari 1990 och publiceras både som webbtidning och som tryckt tidning. Den tryckta tidningen utkommer varannan vecka och har en upplaga på ...

Norra Posten

Norra Posten, NP, är en tidning som distribueras gratis till alla svenska hushåll i norra Svenska Österbotten i Finland. Tidningen utkommer i Jakobstad, Karleby, Kronoby, Larsmo, Nykarleby och Pedersöre. Norra Posten utkommer varje fredag i en up ...

Ny Tid (Finland)

Ny Tid, svenskspråkig kultur- och samhällstidskrift i Finland, grundad 1944. Från början hette den Folktidningen och Folktidningen Ny Tid och var språkrör för folkdemokraterna. Gavs mellan 1991 och 2016 ut av det läsarägda bolaget Tigertext Ab me ...

Sportpressen

Sportpressen är en finlandsvensk sporttidning som i sin nuvarande form grundades 2009 och ges ut av Förlags Ab Lindan. Tidningen utkommer fyra gånger i året som gratistidning med en upplaga på 40 000. Sportpressen utges både i pappersform och på ...

Studentbladet

Studentbladet är en svenskspråkig studenttidning i Finland, som ges ut av Svenska Studerandes Intresseförening. Tidningen har sitt huvudsäte i Helsingfors och den utkommer sedan början av 2017 främst som webbtidning. Den nedlagda papperstidningen ...

Österbottniska Posten (1968–)

Österbottniska Posten är en finländsk tidskrift som ges ut av Svenska Österbottens Ungdomsförbund och fungerar som notis- och annonsorgan för ungdomsföreningar i Svenska Österbotten. Tidningen utkommer fyra gånger per år och delas ut till alla sv ...

FF med Bert

FF med Bert, var en svensk serietidning som publicerades åren 1993-2002. Huvudserierna, Berts dagbok, skapades av Johan Unenge och Måns Gahrton, och är baserade på Bert-böckerna av de svenska författarna Anders Jacobsson och Sören Olsson. Bert Lj ...

Kalle Anka Extra

Kalle Anka Extra, svensk serietidning med Disneyserier, ursprungligen utgiven åren 1977 till 1980. Den ersatte Walt Disneys serier för att sedan i sin tur bli ersatt av Musse Pigg & C:o. 2010 återuppstod Kalle Anka Extra, och repriserade serier a ...

Larson!

Larson! var en svensk serietidning som gavs ut mellan 1988 och 2009. Namnet anspelar på tecknaren Gary Larson, vars återkommande skämtteckningar under rubriken The Far Side hade en framträdande roll i tidningen under hela dess utgivning. The Far ...

Min Häst

Min Häst är en hästtidning för barn och yngre tonåringar med blandat innehåll av främst tecknade serier men också reportage, artiklar, korta noveller och fakta om hästar och ridning. Min Häst har kommit ut i Sverige sedan 1972, det året kom det 4 ...

Musse Pigg & C: o

Musse Pigg & C:o var en svensk serietidning med Disneyserier. Den ersatte Kalle Anka Extra vid halvårsskiftet 1980. Vid helårsskiftet 2019/2020 blev den ersatt av Musse Piggs deckargåtor.

Musse Pigg-tidningen

Musse Pigg-tidningen var en svensk serietidning som vid starten 1937 var Sveriges första serietidning. Tidningen, som gavs ut av Åhlén & Åkerlund, lades dock ned redan 1938. I tidningen publicerades förutom översättningar de hittills enda svenskp ...

Nintendo-Magasinet

Nintendo-Magasinet var en svensk kombinerad TV-spelstidning och serietidning som utgavs av Atlantic förlag och behandlade spel till Nintendokonsoler, och det var även kring dessa spel som serierna kretsade. Nintendo-Magasinet utkom varje månad un ...

Teenage Mutant Hero Turtles (serietidning)

Teenage Mutant Hero Turtles, kallad Turtlestidningen, var en serietidning i Sverige som utkom åren 1990-1996 och som baserades på serier från amerikanska Teenage Mutant Ninja Turtles Adventures samt diverse brittiska miniserier med enklare handli ...

Tuff och Tuss

Tuff och Tuss och deras vänner var en svensk månatlig barnserietidning från Serieförlaget 1953–1958, och tillika den första helt svenska serietidningen. Den övergick delvis i Cirkus med Tuff och Tuss, som däremot innehöll en del importerat materi ...

Allas Krönika

Allas Krönika var en finländsk tidskrift. Hösten 1903 började Jonatan Reuter, Arthur Sjöblom och Ernst Häyrén utge den lilla illustrerade tidskriften Sydväst, vars namn under loppet av följande år ändrades till Veckans Krönika. Denna sammanslogs ...

Alpin skidsport (tidskrift)

Alpin skidsport var en årstidskrift som gavs ut av den ideella supporterföreningen Sveriges Alpina Skidklubb, S-ALP, under perioden 1966–1988. Den startades på initiativ av ordföranden för Svenska Skidförbundets Alpina kommitté, Calle Briandt, fö ...

Amos (tidning)

Amos är en svensk tidning som ges ut varannan månad. Tidningen skriver om kultur och samhälle ur ett existentiellt perspektiv. Den ges ut av Verbum AB och har en upplaga på cirka 250.000 exemplar. Amos distribueras genom församlingar i Svenska ky ...

Barnens Egen Tidning

Barnens Egen Tidning var en "Illustrerad kristen barntidning för hemmet och söndagsskolan" som utgavs åren 1891 till 1974. År 1948 utgavs den "med 40 minst åtta-sidiga nummer" av Baptistmissionens bokförlag och tidningen trycktes av Ernst Westerb ...

Bibel (tidskrift)

Bibel var namnet på en svensk livsstils- och modetidskrift. Första numret utkom 1998 och tidskriften lades ner 2000. Tidningen ägdes av ett mindre dotterförlag till Bonnier, Fanzine Media, som även gav ut tidningen Pop. Tidskriften formgavs av St ...

Bildjournalen (tidning)

Bildjournalen var en svensk veckotidning utgiven 1954–1969 av Åhlén & Åkerlunds förlag och var under sin tid den mest lästa ungdomstidningen i Sverige.

Blekinge Ångbåt & Segel

Blekinge Ångbåt & Segel är sedan 1987 namnet på en lokal sjöhistorisk årsbok som ges ut av Föreningen Blekinge Sjöfartsmuseum. Boken innehåller varje år ett antal sjöhistoriska artiklar med anknytning till Karlshamn och Blekinge. Årsbokens omslag ...

Carlshamniana

Carlshamniana är sedan 1986 namnet på en lokalhistorisk årsbok som ges ut av Föreningen Karlshamns museum. Boken innehåller varje år 5-15 artiklar om ett historiskt ämne med anknytning till Karlshamn samt en årskrönika med de viktigaste händelser ...

Club Nintendo Magazine

Club Nintendo Magazine var en Nintendo-tidning på svenska som gav ut 4-8 nummer per år av Club Nintendo. Den innehöll bland annat spelnyheter, spelrecensioner, reportage och läsarsidor. En gång om året anordnades även Club Nintendo Awards och Nin ...

Dövas Tidning

Dövas Tidning är en tidskrift för döva, hörselskadade och andra kring den teckenspråkiga världen. Sedan 1940 ges Dövas Tidning ut av Sveriges Dövas Riksförbund. Papperstidningen ges ut åtta gånger om året. Upplagan är 5 800 ex per nummer. Dövas T ...

Essä (tidskrift)

Den bärande idén med tidskriften är att låta ett antal skribenter i essäform kommentera en källtext, eller i vissa fall annan källa. Enligt Essäs egen utsago är tanken med tidskriften att visa hur en viss källa kan framkalla vitt skilda tolkninga ...

Evangelii Härold

Evangelii Härold, veckotidning för andlig väckelse och fri mission. Den utgavs från början av Filadelfiaförsamlingen i Stockholm med sitt första nummer den 9 december 1915. I den första redaktionen fanns Alfred Gustafson, Lewi Pethrus och Arthur ...

Feministiskt Perspektiv

Feministiskt Perspektiv är en svensk webbtidning med feministisk inriktning grundad 2011. Feministiskt Perspektiv är en nyhetstidning på webben som ges ut av en ideell förening med samma namn och utkommer sedan 7 januari 2011. Tidningen är prenum ...

Filmjournalen

Filmjournalen var en svensk filmtidning som gavs ut åren 1919−1953. Den var under en del av denna tid landets största filmtidning sett till antal tidningsexemplar. Tidningen gavs ut av Åhlén & Åkerlund och var främst en veckotidning. Redaktionen ...

Folkets historia

Folkets historia är en kulturtidskrift som utkommit sedan 1973. Den utgavs ursprungligen av den ideella föreningen Folkets historia, men har efter 1999 publicerats som årsbok genom Wendts förlag i Stockholm.

Freja: illustrerad skandinavisk modetidning

Freja: illustrerad skandinavisk modetidning var en illustrerad svensk modetidning, som utgavs mellan 1873 och 1902. Det var en svensk utgåva av den framgångsrika tyska modetidningen Die Modenwelt 1868-1902, som hade många utländska utgåvor och pu ...