ⓘ Svenskfinland är en benämning på svenskbygderna i Finland, det vill säga de områden där den svenskspråkiga befolkningen huvudsakligen bor. Svenskfinland är dela ..

                                     

ⓘ Svenskfinland

Svenskfinland är en benämning på svenskbygderna i Finland, det vill säga de områden där den svenskspråkiga befolkningen huvudsakligen bor.

Svenskfinland är delat i tre regioner fyra om Åland räknas med:

 • Svenska Österbotten, kustremsan i västra Finland mellan Sideby i söder och Karleby i norr
 • Nyland, kustremsan i södra Finland mellan Hangö i väster och Pyttis i öster, i vilken Huvudstadsregionen ingår
 • Åboland, skärgården sydväst om Åbo
 • Åland räknas ibland som en del av Svenskfinland. Ofta räknas Åland dock som ett separat område befolkat av ålänningar.

Förutom dessa regioner, där finlandssvenskarna till stora delar är i majoritet, finns så kallade svenska språköar. Detta är större grupper av finlandssvenskar som lever som minoritet i finskspråkiga städer.

Svenskfinland, då i betydelsen de kretsar där finlandssvenskarna rör sig, kallas ibland skämtsamt för Ankdammen.

                                     

1. Svenskans ställning

Utom på Åland, som är enspråkigt svenskt enligt lag, saknar svenskan i Finland territoriella rättigheter. Detta innebär att en kommuns språkliga status kan ändras då dess språkliga sammansättning förändras. Stora delar av Svenskfinland har sedan 1800 genomgått en kraftig förfinskning som huvudsakligen orsakats av inflyttning ifrån finsktalande områden jmfr. urbanisering men även på grund av lägre födelsetal och högre emigration hos den svenskspråkiga befolkningen. Orter, såsom Helsingfors och Vasa, som tidigare var nästan helt svenskspråkiga, har med tiden fått finskspråkiga majoriteter ca 6% av Helsingfors befolkning var registrerade som svensktalande år 2013, jmfr: förfinskning och demografiskt hot. Detta har lett till att det språkliga landskapet ser mycket olika ut på olika platser i Svenskfinland. Medan Åland, och vissa platser i Svenska Österbotten såsom Larsmo har cirka 90% svenskspråkig befolkning, är exempelvis endast 2.8% av de boende i Vanda svenskspråkiga. Också på språköarna är andelen svenskspråkiga oftast liten.

                                     
 • Svenskfinlands herrlandslag i fotboll är hypotetiskt fotbollslag som representerar Svenskfinland Finlandssvensk media har i omgångar spekulerat i hur
 • DUNK, De Ungas Musikförbund i Svenskfinland är en landsomfattande organisation i Finland som bedriver ungdomsarbete. DUNK grundades den 5 april 1987
 • Kulturgeografiska kartor över Svenskfinland som utkom 1945. Arbetet med kartorna förde henne ut på fältarbete runt hela Svenskfinland 1955 disputerade hon med
 • universitetsämne i Svenskfinland som dryftar frågor kring modersmålslärandet. Modersmål och litteratur är vidare ett skolämne i Svenskfinland som kan sägas
 • vildväxande i Sverige och ytterligare några odlas som trädgårdsväxter. I Svenskfinland förekommer namnet korsblomma för släktet Polygala, utan närmare bestämning
 • Kårkulla kan avse Kårkulla, Kimitoöns kommun en by i Kimitoöns kommun i Åboland Kårkulla samkommun en samkommun som omfattar hela Svenskfinland
 • Skolmusik togs ursprungligen av DUNK De Ungas Musikförbund i Svenskfinland Runt om i Svenskfinland hölls under 1980 - talet lokala Skolmusikkonserter där några
 • kvinnor delade med sig av sina vittnesmål om sexuella trakasserier i Svenskfinland och resulterade i ett upprop. Initiativet till dammenbrister föddes
 • uppgift att främja, utveckla, och administrera orienteringsidrotten i Svenskfinland Finlands Svenska Orienteringsförbund är anslutet till Finlands Svenska
 • svängig och kramgo dansmusik De bästa dansbanden från vårt västra grannland och också från Svenskfinland Värd för Danspoppen är Hans Johansson Radio Vega
 • Kyrkoby den by, på vilkens mark sockenkyrkan anlagts, särskilt i Svenskfinland se Kyrkby Kyrkoby, Staffanstorps kommun en småort i Staffanstorps