ⓘ Biografiskt lexikon för Finland är ett biografiskt uppslagsverk som började utkomma 2008. I Finland utgavs 2003–2007 Suomen kansallisbiografia Finlands national ..

                                     

ⓘ Biografiskt lexikon för Finland

Biografiskt lexikon för Finland är ett biografiskt uppslagsverk som började utkomma 2008.

I Finland utgavs 2003–2007 Suomen kansallisbiografia Finlands nationalbiografi i tio band, under redaktion av professor Matti Klinge. År 2008 påbörjade Svenska litteratursällskapet i Finland utgivningen av ett motsvarande svenskspråkigt nationalbiografiskt uppslagsverk, Biografiskt lexikon för Finland. Redaktionsrådets ordförande är professor Henrik Meinander och verkets huvudredaktör docent Henrik Knif.

BLF bygger delvis på innehållet i det finskspråkiga uppslagsverket Suomen kansallisbiografia, varifrån artiklar översätts, men det innehåller också originalartiklar – främst om personer kopplade till den svenskspråkiga kulturen i Finland – som i sin tur har delvis översatts till Suomen kansallisbiografia. Förutom biografier över personer födda i Finland innehåller det också sådana över utomlands födda upptäcktsresande som gjort Finland bekant utomlands, liksom ledande befäl för främmande eller ockuperande makt, som under längre eller kortare tid haft ett stort inflytande över inländska förhållanden. Vad gäller personurvalet kan Suomen kansallisbiografia och Biografiskt lexikon för Finland behandla samma personer som i Svenskt biografiskt lexikon, men då i ett finländskt perspektiv.

Lexikonet är indelat i tre epoker: band 1 Svenska tiden, band 2 Ryska tiden och band 3 och 4 Republikens tid. Det tryckta verket utgavs 2008–2011 gemensamt av Svenska litteratursällskapet och Atlantis. Sedan 2014 har alla artiklar varit fritt tillgängliga på dess webbplats.

                                     
 • Svenskt biografiskt lexikon SBL är ett svenskt personhistoriskt uppslagsverk, ett standardverk vars utgivning påbörjades 1917. Sedan 1962 utges lexikonet
 • urval av innehållet i Finlands nationalbiografi utgjorde grunden till det svenskspråkiga uppslagsverket Biografiskt lexikon för Finland Adlercreutz 1600
 • och bokredaktör i Helsingfors. Han har varit huvudredaktör för Biografiskt lexikon för Finland Opinionens tryck tillsammans med Clas Zilliacus 1985
 • överborgmästare för Helsingfors 1968 1979. Teuvo Aura i Biografiskt lexikon för Finland Denna artikel om en finländsk politiker saknar väsentlig
 • & media von Fieandt, Rainer i Biografiskt lexikon för Finland von Fieandt, Rainer i Uppslagsverket Finland webbupplaga, 2012 CC - BY - SA 4.0 Denna
 • för Suur - Merijoki och Hvitträsk, som i dag är museum. Arkitekttrion splittrades år 1905. Armas Lindgren, publicerad i Biografiskt lexikon för Finland
 • Finlands statsminister opolitisk 1963 1964 och landshövding i Nylands län från 1964 fram till sin död. Lehto, Reino R. i Biografiskt lexikon för Finland
 • Paasio sdp valdes in i Finlands riksdag 2003. Bra Böckers lexikon 1978. Rafael Paasio i Biografiskt lexikon för Finland Wikimedia Commons har media
 • österrikiska motsvarigheterna Svenskt biografiskt lexikon har artiklar om personer som var verksamma i Finland före 1809 eller i Sveriges baltiska och tyska
 • Raimo i Biografiskt lexikon för Finland Ilaskivi, Raimo i Uppslagsverket Finland webbupplaga, 2012 CC - BY - SA 4.0 Ilaskivi, Raimo hos Finlands riksdag
 • 1965 1971 och 1979 1980. Liinamaa, Keijo i Biografiskt lexikon för Finland Liinamaa, Keijo i Uppslagsverket Finland webbupplaga, 2012 CC - BY - SA 4.0 Legendariske