ⓘ Bortre Tölö är ett av fem distrikt i Södra stordistriktet, och samtidigt en stadsdel, i Helsingfors stad. I Bortre Tölö finns bland annat Helsingfors Olympiasta ..

                                     

ⓘ Bortre Tölö

Bortre Tölö är ett av fem distrikt i Södra stordistriktet, och samtidigt en stadsdel, i Helsingfors stad.

I Bortre Tölö finns bland annat Helsingfors Olympiastadion och i närheten av Olympiastadion flera sportanläggningar, bland andra Helsingfors ishall, fotbollsstadion och Simstadion. Också Nationaloperan finns i Bortre Tölö vid Tölöviken. I Sibeliusparken finns Sibeliusmonumentet.

I Bortre Tölö verkar svenskspråkiga Tölö gymnasium i samma byggnad vid Tölö torg som dess företrädare Tölö specialiseringsgymnasium, Lönnbeckska gymnasiet och Nya svenska samskolan Lönkan. Brevid Sibeliusparken verkade tidigare läroverket Tölö svenska samskola Zillen 1928-1975. Den svenskspråkiga folkskolan Topeliusskolan vid Topeliusgatan invigdes 1917 på Zacharias Topelius födelsedag.

Grannstadsdelen Främre Tölö byggdes något tidigare än Bortre Tölö. 90 % av byggnadsbeståndet i Bortre Tölö har byggts före 1960-talet och det finns 35 hektar park i stadsdelen.

                                     
 • Främre Tölö i Kampmalmens distrikt och Bortre Tölö i Södra stordistriktet. Fram till början av 1900 - talet var Tölö ett villaområde utanför stadens dåvarande
 • Tölö kan avse: Tölö Helsingfors stad område i Helsingfors Bortre Tölö en stadsdel i Tölö Helsingfors stad Främre Tölö en stadsdel i Tölö Helsingfors
 • Forsby spårvagnsdepå och Vallgårds spårvagnsdepå. Tölö spårvagnsdepå ligger vid Mannerheimvägen i Bortre Tölö och ansvarar för underhåll av de spårvagnar som
 • holmarna Kampmalmens distrikt Kampen Främre Tölö Gräsviken Lappviken Busholmen Bortre Tölö distrikt Bortre Tölö Drumsö distrikt Drumsö www.aluesatjat.fi
 • Tölö sporthall på finska Töölön kisahalli, historiskt Mässhallen är en sporthall i Helsingfors i stadsdelen Bortre Tölö Sporthallen ligger i närheten
 • flickskolan, senare Laguska skolan, Apollo på Apollogatan 1929 - 1973 Tölö Bortre Tölö Nationalmuseet Kristuskyrkan Villa Hagasund Riksdagshuset Naturhistoriska
 • Bolt Arena eller Tölö fotbollsstadion är en fotbollsarena i stadsdelen Bortre Tölö i Helsingfors. Arenan byggdes 1999 till 2000 efter ritningar av arkitekterna
 • 10, hyreshus, Bortre Tölö Helsingfors, 1933 Asunto Oy, Kulmalinna, Topeliuksgatan 1 Artillerigatan 13 Runebergsgatan 46, Bortre Tölö Helsingfors, 1937
 • Tölö torg finska: Töölöntori är ett torg i Helsingfors i Bortre Tölö vid Runebergsgatans och Topeliusgatans korsning. Det ligger mellan Runebergsgatan
 • Tölö svenska samskola, Zilliacuska skolan, Zillen, var en svenskspråkig privat samskola 1928 - 1975 i Bortre Tölö i Helsingfors. Skolan var ett 9 - klassigt
 • ett av Helsingfors stadsmuseum drivet spårvägsmuseum vid Tölögatan i Bortre Tölö i Helsingfors. Spåramuseet ligger i Helsingfors först byggda spårvagnsdepå