ⓘ Svenska Yle är den svenskspråkiga delen av Yle, Finlands public service-bolag för TV, radio och webb. En alternativ benämning på Svenska Yle är Finlands svenska ..

                                     

ⓘ Svenska Yle

Svenska Yle är den svenskspråkiga delen av Yle, Finlands public service-bolag för TV, radio och webb. En alternativ benämning på Svenska Yle är Finlands svenska rundradio. Sedan 2020 är Johanna Törn-Mangs direktör.

Svenska Yle består av svenska.yle.fi, Yle X3M, Yle Vega och Yle Fem, den sistnämnda en TV-kanal som numera delar kanalplats med finskspråkiga Yle Teema.

Yle Fem är huvudkanal för den finlandssvenska publiken med en framför allt finlandssvensk och nordisk profil. Radio- och tv-chef är Unni Malmgren. Tidigare fanns svenskspråkigt TV-utbud endast som inslag i de analoga kanalerna Yle TV1 och Yle TV2, vars programutbud huvudsakligen är finskspråkigt. Sedan år 2001 sänds det svenskspråkiga TV-utbudet på den svenskspråkiga digitala kanalen Yle Fem.

Yle Vega riktar sig till en vuxen publik. Yle X3M riktar sig till finlandssvenska ungdomar och unga vuxna.

Svenska.yle.fi är Finlands största svenskspråkiga mediesajt, som i februari 2014 besöktes av i medeltal 199 000 unika webbläsare i veckan. Webbinnehållet omfattar bland annat fem regionala webbplatser, i Österbotten, Västnyland, Åboland, Huvudstadsregionen och Östnyland. Nyhetschefer för svenska.yle.fi är Charlotte Sundström, Katja Johansson, Mette Nordström och Jonas Jungar.

                                     
 • i Yle Fem refereras också en rad av idrottsevenemangen i Yle TV1 och Yle TV2 på svenska Även här går valet av referatspråk till på samma sätt. Yle Fem
 • verksamheten är koncentrerad till enheten Svenska Yle som driver tv - kanalen Yle Fem, radiokanalerna Yle Vega och Yle X3M uttalat Extrem 1926 grundades
 • Yle Vega före 1 september 2016 Yle Radio Vega är en av två radiokanaler i Svenska Yle som är den svenskspråkiga delen av Finlands public - service bolag
 • Yle X3M är en av två radiokanaler i Svenska Yle som är den svenskspråkiga delen av Finlands public - service bolag för radio och TV, Yle Radiokanalen
 • Yle FSR Finlands Svenska Radio ingår i Svenska Yle ett public - service bolag för radio och TV i Finland. Utbudet inom Yle FSR består av två radiokanaler
 • avslutades 1 juli 2013 på grund av minskat intresse från konsumenterna. TV Finland på svenska Yle FAQ. Läst 11 maj 2014. TV Finland, information på svenska
 • finlandssvensk mediechef och journalist. Sedan juli 2020 är hon direktör för Svenska Yle med ansvar för innehåll, personal och utgivning. Hon fungerar samtidigt
 • 2007 av Yle Yle Fem och FSU Finlands svenska ungdomsförbund Bidrag på svenska finska och samiska är tillåtna. Tävlingen har arrangerats av Yle Fem och
 • Hangö i Finland, är en finlandssvensk programledare i radio och TV på Svenska Yle i Finland. Bettina Sågbom växte upp i småstaden Hangö i regionen Västnyland
 • populärt både bland svensk - och finsktalande. Mikaela Sonck har tidigare också arbetat med radio på Svenska YLE samt som producent för Svenska Yles webbsidor
 • yle fi UMK: kilpailun eteminen. Viisukuppila. ESC bidragen bedöms på Yle Fem Arkiverad 6 maj 2012 hämtat från the Wayback Machine.. Svenska Yle april