ⓘ Latinska namn på svenska platser är en lista över de latinska motsvarigheter till vissa svenska ortnamn som användes från medeltiden och framåt i svensk och utl ..

                                     

ⓘ Latinska namn på svenska platser

Latinska namn på svenska platser är en lista över de latinska motsvarigheter till vissa svenska ortnamn som användes från medeltiden och framåt i svensk och utländsk litteratur.

Det fanns ingen enhetlig standard för de latinska namnen. Flera latinska varianter kunde därför användas för ett och samma svenska ortnamn. Ibland lades endast en latinsk ändelse till ortnamnet, ibland ändrades också ordstammen. Tabellen redovisar först och främst de vanligare latinska namnformerna.

                                     

1. Källor

I tabellen nedan är de latinska namnen hämtade från följande källor, om inget annat anges:

 • Svenskt diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven.
 • Hermelin, Olof; Wretö Tore, Thomasson Bengt E., Helander Hans 2010 på latin. Hecatompolis Suionum = Svenskarnas hundra städer. Stockholm: Atlantis. Libris 11779917. ISBN 978-91-7353-293-8, i tabellen refererad till som
 • nylatinska skrifter tryckta i Sverige och tillgängliga på Google Books
 • titlar och tryckorter i nylatinska publikationer i LIBRIS Webbsök, huvudsakligen topografiska beskrivningar
                                     

2. Tabelluppställning

Förutom ortnamnen redovisar tabellen i den högra kolumnen dels adjektiviserade former av namnen, som Helsingicus hälsingsk, hälsinge- för landskapet Helsingia Hälsingland, dels namnformer som antagits av enskilda personer och släkter som tillnamn eller regelrätta släktnamn för att uttrycka härkomst: Helsingius eller Helsingus, hälsinge

Posterna redovisas i standardläge per landskap eller större område. Tabellen är dock sorterbar. Genom att klicka på pilen i rubrikraden i någon av kolumnerna för Landskap/område, Svenskt namn eller Latinskt namn sorteras posterna alfabetiskt i denna kolumn.

                                     

3. Referenser

Tryckta källor och bearbetningar

 • Bergström Cecilia, red 2010. För efterkommande: Kungl. Vetenskapsakademiens medaljer 1747–2007. Bidrag till Kungl. Vetenskapsakademiens historia, 0081-9956 ; 35. Stockholm: Atlantis. Libris 11899843. ISBN 978-91-7486-712-1.
 • Björlin, Gustaf 1977 1918). Från en gammal svensk småstad: strödda minnen och anteckningar Auct. & resp. Laurentius Muhrbeck. Londini. Libris 3021785.
 • Törner, Fabian preses; Stecksenius Israel respondent 1731 på latin. Dissertatio gradualis de Westrobotnia, quam consentiente ampliss. facultate philos. in illustri Academia Upsaliensi sub praesidio. Fabiani Törner. publico bonorum examini qua par est modestia sistit Israel D. Stecksenivs Westro-botniensis. In auditorio Gustaviano maj, ad d. XXX. Januarii anni M DCCXXXI. Horis ante meridiem solitis. Vpsaliæ,literis Wernerianis. Libris 2314015
                                     
 • För andra betydelser, se svensk Svenska svenska info är ett östnordiskt språk som talas av ungefär tio miljoner personer främst i Sverige där språket
 • Svenska kyrkan är en evangelisk - luthersk folkkyrka med säte i Uppsala som var statskyrka i Sverige åren 1536 2000. Svenska kyrkan är med 5, 8 miljoner medlemmar
 • av Auguste Charlois i Nice. Asteroiden har fått sitt namn efter det latinska namnet på den svenska huvudstaden Stockholm. Discovery Circumstances: Numbered
 • svenska Dmitrij Medvedev Ukraina och Vitryssland har bytt stavning på namnen på de personer som är födda under Sovjetunionens tid, och på platser i
 • Uppslagsordet Υ leder hit. För den till utseendet identiska latinska bokstaven, se Y. För den till utseendet snarlika kyrilliska bokstaven, se У. För
 • Estland. Rutten har nedtecknats på latin för kung Valdemar Sejr i en medeltidsurkund känd som det danska itinerariet det latinska ordet itinerarium betyder
 • av Max Wolf i Heidelberg. Asteroiden har fått sitt namn efter det latinska namnet på det svenska landskapet Skåne. Detta med anledning av astronomimötet
 • medan den andra riktningen hävdar att namnen har bildats efter inflytande från keltiska namn med den latinska formen - dunum, keltiska - dūnon som motsvarar
 • hår. Korgarna sitter på ungefär jämn höjd i kvasten, i en så kallad flock. Detta anges av såväl det svenska namnet som det latinska artepitetet. Flockfibblan
 • och 白 i 白い shiroi, vit De flesta namn på personer och platser till exempel 田中 Tanaka och 東京 Tokyo Namn kan även skrivas i hiragana, katakana