ⓘ Kilo, Esbo stad. Kilo är en stadsdel med järnvägsstation i Esbo stad och hör administrativt till Stor-Alberga storområde. Namnet Kilo finns dokumenterat sedan 1 ..

                                     

ⓘ Kilo, Esbo stad

Kilo är en stadsdel med järnvägsstation i Esbo stad och hör administrativt till Stor-Alberga storområde.

Namnet Kilo finns dokumenterat sedan 1500-talet i formerna Kijlaby 1543, Kiloby 1544 och Kilo 1547. Namnet kan härstamma från en tidigare kilformad vik.

Fram till 1980-talet bestod Kilo mest av egnahemshus, men höghus har uppförts i allt snabbare takt i Kilo. De första husen i Kilo uppfördes i sekelskiftet 1800/1900 då Kustbanan Åbo-Helsingfors öppnades för trafik. Bland gamla byggnader kan nämnas Kilo gård och Albert Edelfelts hus. Kilo stationsbyggnad revs i början av 1980-talet och ersattes av en liten kiosk gjord i grå plåt.

I Kilo finns en hälsocentral, flera skolor och Esbo härad "Kilopolisen". Finlands första motorvägshotell öppnade i Kilo år 1972 som Hotel Tarvo, i dag Scandic Hotel Espoo.

                                     

1. Samhällen inom stadsdelen Kilo

 • Knektbro
 • Frisbacka är ett bostadsområde med frontmannahus.
 • Lansa är en del av Kilo med ett litet köpcentrum.
 • Karamalmen är ett industri- och kontorsområde med järnvägsstationen Kera mellan Grankulla stad och centrala Kilo. Där finns bland annat bolag som Varta, Johnson Controls, ABB, Algol, AGA och Nokia. Där finns också den svenskspråkiga Karamalmens skola.
 • Konungsböle fi.: Kuninkainen är ett litet samhälle vardagl. by som ligger inom stadsdelen Kilo. I det lilla samhället finns bland annat en svenskspråkig grundskola, Karamalmens skola. Den är en av Esbos tretton svenskspråkiga grundskolor.
 • Klobbskog
                                     
 • Kilo kan syfta på: Kilo ett SI - prefix som representerar 1 000 ett tusen Kilo - klass sovjetisk ubåtsklass Kilo Esbo stad stadsdel i Esbo stad Kilo
 • Konungsböle, Konungsböle, Esbo en del av Kilo i Esbo stad fi.: Kuninkainen Konungsböle, Karis stad en by i Karis stad
 • Kilo järnvägsstation är en järnvägsstation i den finländska staden Esbo i stadsdelen Kilo Järnvägsstationen ligger på Kustbanan Åbo - Helsingfors mellan
 • Suur - Leppävaara är ett storområde i Esbo stad Esbo stad är indelat i sju storområden och storområdesindelningen används av stadens administration. Stadsdelar
 • på Kustbanan Åbo - Helsingfors och Alberga stadsbana i den finländska staden Esbo i stadsdelen Alberga. Järnvägsstationen ligger cirka 11 kilometer från
 • järnvägsstation Kea på Kustbanan Åbo - Helsingfors i Esbo stad Administrativt ligger Kera i stadsdelen Kilo Området har fått sitt namn av en keramikfabrik
 • Esbo järnvägsstation fi. Espoon rautatieasema är en järnvägsstation på Kustbanan Åbo - Helsingfors i den finländska staden Esbo i stadsdelen Esbo centrum
 • Åbo - Helsingfors i Grankulla stad Björkgård är den andra stationen i Grankulla och ligger nästan på gränsen till Esbo stad 1997 flyttades Björkgårds station
 • järnvägsstation är en järnvägsstation på Alberga stadsbana i den finländska staden Esbo i stadsdelen Alberga. Vid järnvägsstationen stannar huvudstadsregionens