ⓘ Tälje. Stadens första kända namn var Tælgia eller Tælga andra dåtida stavningsvarianter: Tcelghia, Tcelge. Vissa anser att detta namn härstammar från ett fornsa ..

                                     

ⓘ Tälje

Stadens första kända namn var Tælgia eller Tælga andra dåtida stavningsvarianter: Tcelghia, Tcelge. Vissa anser att detta namn härstammar från ett fornsamiskt ord för ”näs eller landtunga mellan två vattendrag”. Andra menar att förklaringen ligger i ordet ”tälja”. I Södertäljes fall menar man alltså de smala vikarna mellan Östersjön, Mälaren och själva staden. Vissa översätter ordet till ”skåra” vilket skulle motsvara geografin i Södertälje med branta sluttningar ner mot en sänka där Södertälje kanals nuvarande sträckning går. Namnets stavning moderniserades senare, och staden kom att kallas för ”Telge”.

Detta namn användes ända fram till år 1622, då man lade till ordet ”söder” i samband med anläggandet av Norrtälje, beläget 11 mil nordost om staden. I och med stavningsreformen som genomfördes under 1900-talets början ändrades stavningen återigen från Södertelge till Södertälje. Namnet ”Telge”/”Tälje” lever dock kvar, och är idag namnet på flera platser och företag i staden. Däribland finns Telgekoncernen, stadsdelen Tälje och Täljegymnasiet.

Prefixet ”Söder” och ”Norr” framför Södertälje respektive Norrtälje har lagts till för att skilja de två från varandra, och har med deras läge i förhållande till varandra att göra. En vanlig missuppfattning är att namnet skulle vara knutet till dess läge i förhållande till Stockholm. Det kan dock tilläggas att både Öster- och Västertälje har fått sina namn eftersom de varit socknar utanför Södertälje, på den östra respektive västra sidan om staden. Dessa motsvaras idag i princip av Öster- och Västertälje församling i Södertälje kontrakt, Strängnäs stift. Båda socknarna införlivades i Södertälje under 1900-talet och deras bebyggelse ingår sedan länge i tätorten Södertälje.

I dag används Tälje som en kortform av framförallt Södertälje, exempelvis i hockeysammanhang.

                                     
  • IK Tälje är en idrottsklubb i Södertälje i Sverige. Klubben har spelat i Sveriges näst högsta division i ishockey. IK Tälje Denna ishockeyartikel saknar
  • Mötet i Tälje 1439 var en sammankomst av Sveriges riksråd som hölls i Tälje Södertälje för att diskutera och besluta om Sveriges angelägenheter. Det
  • Tälje kan syfta på: Tälje ett äldre namn för Södertälje som på grund av läget gav namn till Norrtälje Tälje stadga utfärdades av kung Magnus Eriksson
  • och Jerusalem samt att hon var Tälje - bornas skyddshelgon. Den längre avskriften meddelar dessutom att hon grundade Tälje kyrka, samt att hon var dotter
  • Tälje stadga från år 1345 utfärdades av kung Magnus Eriksson den 17 juli. Stadgan reglerar främst frälset och inarbetades senare i landslagen. Intressant
  • Tälje - Grössjön är en sjö i Ånge kommun i Medelpad och ingår i Ljungans huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0, 66 kvadratkilometer och ligger 376
  • som i sin tur var en uppföljning av en resolution antagit i ett möte i Tälje i augusti 1438, där kungen Erik av Pommern uppmanats att bara utse infödda
  • För täljare i matematik, se Bråk. Täljaren kan syfta på ett antal insjöar i Sverige: Täljaren Lerbo socken, Södermanland, 653359 - 153901 sjö i Katrineholms
  • låg i staden, inte i socknen. Socknen har medeltida ursprung under namnet Tälje socken i Öknebo härad. Församlingen var gemensam med Östertälje socken och