ⓘ Namn och bygd är en tidskrift för nordisk ortnamnsforskning. Den grundades 1913 av Jöran Sahlgren, under medverkan av fem forskare från Sverige, Danmark, Finlan ..

                                     

ⓘ Namn och bygd

Namn och bygd är en tidskrift för nordisk ortnamnsforskning. Den grundades 1913 av Jöran Sahlgren, under medverkan av fem forskare från Sverige, Danmark, Finland och Norge.

                                     
  • belysning Oäkta vi - namn s. 132 i Namn och bygd 1923 Svenskt ortnamnslexikon 2003 Folkare härad och Folkärna, s. 78 och Karlevi, s. 161 ISBN
  • Borgunds stavkyrka. Orten hette tidigare Steinklepp, men har numera samma namn som bygden Borgund var också 1864 1964 namnet på en kommun där Borgund ligger
  • nordostkusten av en 468 km2 stor ö med samma namn Bygden är omgiven av höga bergstoppar öns högsta topp är på 1150 meter och därför syns solen inte från mitten
  • utgivare av Namn och bygd och medutgivare av Studia Anthroponymica Scandinavica. Han författade ett flertal artiklar för tidskrifter om person - och ortnamn
  • NoB Namn och bygd ger en bakgrund: Sjönamnet Veselången Uisulang i början av 1300 - talet anses innehålla ett visa fuktig ängsmark och betyda långsjön
  • har bygdens barn fått undervisning från 1902 till 2004. Sedan dess går de på skolorna i Gimo. Frösåkers härad Lannergård, Sven, Hökhuvud, bygd och människor
  • namnets innebörd. Linde, Gunnar Ortnamn i Västergötland 1982, s. 105 Namn och bygd 1985, s. 156 - 167, i uppsatsen Åsaka av Lennart Elmevik Åsaka församling
  • omfattande flera mindre byar. Sorunda är sedan länge namnet på en bygd som även gav namn till Sorunda socken med Sorunda kyrka. Tätorten omfattar bebyggelsen
  • Syd - och Mellansverige syftar - skog ofta på skogsområden och har senare kommit att beteckna en bygd De norrländska ortnamnen på - mark syftar redan från början
  • grönländsk bygd på en ö med samma namn i Qaasuitsup kommun i Västgrönland. Bygden har 207 invånare år 2015, att jämföra med 261 invånare 2005. Bygden ligger