ⓘ Tuna, ortnamn. Det finns närmare 120 tunanamn i Sverige. Flertalet av dem har haft det osammansatta namnet Tuna. Särskilt många av dessa ortnamn finns i mälarla ..

                                     

ⓘ Tuna (ortnamn)

Det finns närmare 120 tunanamn i Sverige. Flertalet av dem har haft det osammansatta namnet Tuna. Särskilt många av dessa ortnamn finns i mälarlandskapen. I Uppland finns 49 namn, i Sörmland 28 och i Västmanland. Utanför detta kärnområde är namnen glest spridda från Medelpad i norr till Skåne i söder, vanligen i centralt belägna socknar. Utöver Tuna-namnen finns många namn på Tun, ett ord som anses ha en liknande betydelse. Tun-namnet ligger mer i andra delar av landet, såsom Västergötland och Gotland. Skillnaden mellan namnen Tun och Tuna kan ursprungligen bero på dialektala språkskillnader.

                                     

1. Betydelse

Forskarna är oense om tuna -namnens betydelse. Man har sökt namnets betydelse efter två huvudlinjer. Den ena riktningen anser att namnet har uppkommit inom landets gränser, medan den andra riktningen hävdar att namnen har bildats efter inflytande från keltiska namn med den latinska formen -dunum, keltiska -dūnon som motsvarar det nordiska tun.

Båda riktningarna anser att åtminstone en del av tuna -namnen har betecknat huvudorter, som har haft någon speciell funktion. Bland annat har en del av namnen gudanamn i sitt förled, som Fröstuna av guden Frö, Frötuna av gudinnan Fröja, Närtuna av guden Njord, Torstuna av Tor och Ultuna av guden Ull. I dessa fall har namnen betecknat kultplatser för de nämnda gudarna och gudinnorna. Det andra sättet att tolka tuna -namnen är att jämföra dem med -dunum -namnen, t.ex. Lyon i Frankrike av Lugudunum och Zarten i Tyskland av Tarodunum. Därvid har namnet Sigtuna jämförts med det på flera ställen i Europa förekommande Segodunum, stark borg.

När man i försöken att tolka tuna -namnen har velat tolka alla dessa namn på samma sätt har man troligen överdrivit tolkningen att alla skulle betyda centralort. Det är mycket möjligt att en del av dem inte syftar på någon speciell samhällsfunktion.

Många av tuna -namnen kan ursprungligen ha varit osammansatta Tuna, som sedan fått ett förled i särskiljningssyfte. Det finns tre typer av förled som tuna -namn kan ha: de kan vara naturbetcknande, som Skultuna, invånarbetecknande som Romfartuna, eller kultbetecknande, som Ultuna.

Det är inte säkert att tuna -namnen alls är kultplatsbetecknande. Om Torstuna ursprungligen har hetat Tuna och senare fått namnet *Thorstuna, av ett möjligt tidigare namn på Torstuna härad, så är namnet Tor inte primärt i Torstuna. Samma sak kan ha hänt med Ultuna, att namnet kommer av Ulleråkers härad, och då är Ulleråker det primära namnet. Andra tuna -namn, som Estuna, Närtuna, Ärentuna m.fl., kan tolkas utan att man förutsätter ett gudanamn i förleden.

                                     
 • Ordbok Tuna kan avse: Tuna ortnamn ett svenskt ortnamnselement - tuna ortnamnsefterled Tuna sångerska 1985 albansk sångerska Altuna Tuna Sejdiu
 • beskrivs, såsom - by i Vallby, - torp som i Strängstorp och - tuna som i Eskilstuna. Vissa ortnamn är speciella för Södermanland och delar av omgivande landskap
 • tuna Ultuna Vissa ortnamn är speciella för Uppland och delar av omgivande landskap. Exempel på detta är namn som har efterleden - sta och - tuna Ortnamnen
 • bebyggelsen beskrivs, såsom - by Vallby - torp Munktorp och - tuna Romfartuna Vissa ortnamn är speciella för Västmanland och delar av omgivande landskap
 • exempel ett ortnamn i Skåne innehåller Tuna eller - tuna som Tuna i Lund, får man anta att det kan vara ett uppkallelsenamn, eftersom Tuna normalt inte
 • bebyggelsen beskrivs, såsom - by Högby - torp Simonstorp och - tuna Sättuna Vissa ortnamn är speciella för Östergötland och delar av omgivande landskap
 • exempel ett ortnamn i Skåne innehåller Tuna eller - tuna som Tuna i Lund, får man anta att det kan vara ett uppkallelsenamn, eftersom Tuna normalt inte
 • är tvåstaviga som till exempel Berga och Tuna Ändelsen - a betecknar ofta pluralis. Av de sammansatta ortnamnen har de flesta två ordled, förled och efterled
 • tvåstaviga som till exempel Gäle, Liden och Tuna Ändelsen - a betecknar ofta pluralis. Av de sammansatta ortnamnen har de allra flesta två ordled, förled och
 • bebyggelsen beskrivs, såsom - by Ekeby - torp Vretstorp och - tuna Frötuna Vissa ortnamn är speciella för Närke och delar av omgivande landskap. Exempel
 • kultbetecknade är dels att en del - tuna - namn har gudanamn i sitt förled och alltså är kultbetecknande och dels finns det inga gamla - tuna - namn som har ett träd i