ⓘ Svenska efternamn ..

Svenska efternamn

Efternamn, familjenamn eller släktnamn är den del av en persons namn som anger till vilken familj hon eller han hör. Efternamn kan i Sverige också vara patronymika eller metronymika och visa vad personens fader eller moder heter i förnamn. I Sverige finns reglerna om hur man får använda efternamn i 1982 års namnlag SFS 1982:670. Där står bland annat att om föräldrarna har olika efternamn får barnet samma efternamn som det närmast föregående födda syskonet, om inget annat anmälts. Finns inget syskon och inget annat anmäls eller om inte faderskapet fastställts inom tre månader efter födelsen ...

Abelin (efternamn)

Abelin är ett efternamn, som burits av medlemmar av den svenska släkten Abelin men även av andra: Rudolf Abelin 1864–1961, svensk hortonom och pomolog Rudolf Abelin ingenjör 1917–2003, svensk flygplanstillverkare Dag Abelin 1923–1998, svensk arkitekt Gustaf Rudolf Abelin 1819–1903, svensk militär Hjalmar Abelin 1817–1893, svensk läkare Johann Philipp Abelin död 1634, tysk historiker Jean-Pierre Abelin född 1950, fransk politiker

Abenius

Abenius är en svensk släkt, som härstammar från Bärsta i Kolbäcks socken i Västmanland. Jordbrukaren där Per Larsson blev far till klockaren i Munktorps socken Jonas Abenius. Dennes son brukspatronen Johan Abenius, är stamfar för den äldre grenen, medan dottern Stina Katarina, vars söner antog namnet Abenius är stammoder för den yngre grenen. Släkten har framför allt profilerat sig med flera ämbetspersonligheter, däribland Alexander Abenius, Carl Fredrik Abenius och Wilhelm Abenius. Likaså finns ett antal kulturpersonligheter representerade inom släkten, däribland operachefen Folke Abenius ...

Abramsson

Abrahamsson och Abramsson är svenska efternamn, som kan stavas på olika sätt men som stort sett har samma uttal. Den 31 december 2019 var det följande antal personer i Sverige med stavningsvarianterna Abrahamson: 121 Abrahamsson: 8 717 Abramsson: 425 Abramson: 37 Tillsammans med 10 personer som skriver sitt namn på annat sätt, blir detta 9 310 personer, vilket ger namnen samlat plats nummer 89 på listan över Sveriges vanligaste efternamn. Namnen var ursprungligen patronymika med betydelsen Abrahams eller Abrams son.

Ackerman

Ackermann, även skrivet Ackerman, är ett ursprungligen tyskt efternamn, som finns i flera länder. Den 31 december 2013 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna Ackermann 77 Ackerman 22 Tillsammans blir detta 99 personer.

Adler (efternamn)

Adler är ett tyskt efternamn, som också förekommer i andra länder. Namnet kan vara judiskt men har också burits av icke-judiska personer. Den 31 december 2013 var 890 personer med efternamnet Adler bosatta i Sverige. Adler är det tyska ordet för "örn".

                                     

ⓘ Svenska efternamn

 • Efternamn familjenamn eller släktnamn är den del av en persons namn som anger till vilken familj hon eller han hör. Efternamn kan i Sverige också vara
 • formen Efternamn Förnamn i register. På Island, där patronymikon är norm, sorteras istället på förnamnet. Huvudartikel: Svenska efternamn De svenska patronymikonen
 • Svensk är ett svenskt efternamn som 2017 bars av 1 062 personer Svensk har använts som soldatnamn. Agneta Svensk 1953 2003 textilkonstnär och formgivare
 • Bolin, även stavat Bohlin är ett svenskt efternamn Det fanns år 2018 5 295 personer som hade Bolin som efternamn i Sverige av dessa stavade 2 624 stycken
 • Abelin är ett efternamn som burits av medlemmar av den svenska släkten Abelin men även av andra: Dag Abelin 1923 1998 svensk arkitekt Gustaf Rudolf
 • Bergfors är ett svenskt efternamn som burits av bland andra: Curt Bergfors Georg Bergfors Gustaf Bergfors Richard Bergfors Nicklas Bergfors Stina Bergfors
 • betydelser med samma uttal, se Ren olika betydelser Rehn är ett svenskt efternamn som har använts som soldatnamn och som kan stavas på olika sätt.
 • personer ha detta efternamn Aina Schiller 1887 1978 svensk gymnastikdirektör och konstnär Axel Lewton Schiller 1829 1907 svensk pedagog, har givit
 • Enhörning är ett svenskt efternamn Carl Enhörning 1745 1821 medaljgravör Curt Enhörning 1898 1985 friidrottare Erik August Enhörning 1860 1944
 • andra betydelser se björk olika betydelser Björk är ett vanligt svenskt efternamn som kan stavas på något olika sätt. Den 31 december 2012 var det följande
 • Hammarstrand är ett svenskt efternamn som burits av bland andra: Anders Hammarstrand född 1955 målare, skulptör och möbelformgivare Jörn Hammarstrand
 • Brandberg är ett svenskt efternamn Christer Brandberg född 1942 företagsledare och finansman. Constantin Brandberg 1837 1895 läkare. Harald Brandberg
                                     

Nording (soldatnamn)

Nording är ett svenskt efternamn som har använts som soldatnamn. Den 31 december 2013 fanns 131 personer med efternamnet Nording i Sverige. Nording var båtsmansnamn i Nordmalings socken, i Västerbotten, avseende Rote 174 Nording. Totalt 27 personer finns upptagna mellan 1680-talet och 1850-talet, som båtsman eller fördubblingsbåtsman i Medelpad eller Ångermanland.