ⓘ Lulesamiska naturobjekt på kartorna redovisar betydelsen av ortnamnsefterled och adjektiv i namn på naturobjekt, som används på kartor i lulesamiska områden, so ..

                                     

ⓘ Lulesamiska naturobjekt på kartorna

Lulesamiska naturobjekt på kartorna redovisar betydelsen av ortnamnsefterled och adjektiv i namn på naturobjekt, som används på kartor i lulesamiska områden, som de definierats av Lantmäteriet.

                                     

1. Lulesamiska tecken

Det lulesamiska alfabetet har två tecken som inte finns i det svenska alfabetet, Á och Ŋ ng-ljud, markerat med gult i nedanstående figur. Det lulesamiska området sträcker sig in i Norge och där följer man samma lulesamiska ortografi med undantaget att den norska motsvarigheten till bokstaven Ä får användas.

                                     

2. Lulesamiska naturnamnsefterled

Tabellen visar de vanligaste naturnamnsefterleden på berg, sjöar, vattendrag och andra naturobjekt i det lulesamiska området. Många av exemplen i tabellen har egna artiklar med länk till Topografiska kartan.

                                     

3. Externa länkar

 • Ortnamn på minoritetsspråk, Institutet för språk och folkminnen
 • Lantmäteriet:TOPONYMIC GUIDELINES
 • Karta över Lantmäteriets användning av de olika samiska språkvarieteterna
                                     
 • area på 0, 937 kvadratkilometer och ligger 903 meter över havet. Jållejávrre ligger i Padjelanta Natura 2000 - område. Lulesamiska naturobjekt på kartorna
 • sjö 952. Hurrejåhkå störtar sig ut mot det övre fallet. Lulesamiska naturobjekt på kartorna Naturvårdsverkets sammanställning av Natura 2000 - områden
 • Tjårok mot västra Amásjávrre - den del som ligger i Norge. Lulesamiska naturobjekt på kartorna NVE - Norges vassdrags - og energidirektorat Arkiverad
 • Jiegŋavágge östra Sarvesvágge passpunkt 1404 m ö.h. Lulesamiska naturobjekt på kartorna Mittre delen av Sarvesvagge, i riktning västerut mot Padjelanta
 • vattendrag saknar broar och är för stora för att kunna vadas. Lulesamiska naturobjekt på kartorna Vattenföring Naturvårdsverkets sammanställning av Natura
 • Närliggande naturobjekt med samma namn - förled är det låga berget Rástesvárre 857 m ö.h. och halvön Rástesnjárgga. Rástes är det lulesamiska namnet på fågeln
 • på 52, 7  Panorama över Virihávrre från berget Lágotjåhkkå söder om sjön. Virihávrre - vy från 1359, en topp i Gierggevárre. Lulesamiska naturobjekt
 • vattenytor vilket ger det en sjöprocent på 32, 1  Sáluhávrre - vy mot söder. Lulesamiska naturobjekt på kartorna Sjölyftet Microsoft Excel SMHI
 • mot väster. Lájtávrre - vy mot Tjahkelij från Aktse. Lulesamiska naturobjekt på kartorna Lista över insjöar i Jokkmokks kommun Laitauredeltat Sjölyftet
 • kvadratkilometer vattenytor vilket ger det en sjöprocent på 2, 7  Lulesamiska naturobjekt på kartorna Lista över insjöar i Jokkmokks kommun Sjölyftet
 • kvadratkilometer vattenytor vilket ger det en sjöprocent på 23, 5  Lulesamiska naturobjekt på kartorna Vy mot Gårssåjávrre från Muvrratjåhkkå. Sjölyftet