ⓘ Ortnamn i Sverige - Ortnamn i Blekinge, Ortnamn i Gästrikland, Ortnamn i Uppland, Ortnamn i Västmanland, Ortnamn i Halland, Al, ortnamn, Fästampen, platsnamn ..

Ortnamn i Blekinge

Ortnamn i Blekinge kan, liksom de andra svenska ortnamnen, delas upp i naturnamn och kulturnamn. Kulturnamnen är ofta bebyggelsenamn med efterled där bebyggelsen beskrivs, såsom -by i Lörby, -torp och som i Boddestorp. Vissa ortnamn är speciella för Blekinge och delar av omgivande landskap. Exempel på detta är namn som har efterleden -måla och -ryd. Ortnamnen i Blekinge är, som i alla andra landskap i Sverige, dels osammansatta ortnamn och dels sammansatta. I Blekinge finns det, till skillnad mot i många andra landskap, endast ett fåtal osammansatta ortnamn. Av enstaviga ortnamn kan nämnas ...

Ortnamn i Gästrikland

Ortnamn i Gästrikland kan, liksom resten av de svenska ortnamnen, delas upp i naturnamn och kulturnamn. Kulturnamnen är ofta bebyggelsenamn med efterled där bebyggelsen beskrivs, såsom -by i Forsby, och -byn som i Överbyn. Som beteckning för fäbodar används ofta efterledet -bodarna, till exempel i Nybodarna. Ortnamnen i Gästrikland är, som i alla andra landskap i Sverige, dels osammansatta ortnamn och dels sammansatta. Ett fåtal av de osammansatta ortnamnen är enstaviga som Berg och Lund. De allra flesta är tvåstaviga som till exempel Totra, Björke och Trödje. Ändelsen -a betecknar ofta pl ...

Ortnamn i Uppland

Ortnamn i Uppland kan, liksom de övriga svenska ortnamnen, delas upp i naturnamn och kulturnamn. Kulturnamnen är ofta bebyggelsenamn med efterled där bebyggelsen beskrivs, såsom -by, -torp och -tuna. Vissa ortnamn är speciella för Uppland och delar av omgivande landskap. Exempel på detta är namn som har efterleden -sta och -tuna. Ortnamnen i Uppland är, som i alla andra landskap i Sverige, dels osammansatta ortnamn och dels sammansatta. Av de sammansatta ortnamnen har de flesta två ordled, förled och efterled. Några av de osammansatta namnen är enstaviga, som till exempel Bro och Harg. And ...

Ortnamn i Västmanland

Ortnamn i Västmanland kan, liksom de övriga svenska ortnamnen, delas upp i naturnamn och kulturnamn. Kulturnamnen är ofta bebyggelsenamn med efterled där bebyggelsen beskrivs, såsom -by, -torp och -tuna. Vissa ortnamn är speciella för Västmanland och delar av omgivande landskap. Exempel på detta är namn som har efterledet -benning som enbart finns i nordöstra Västmanland och i angränsande delar av Dalarna. Ortnamnen i Västmanland är, som i alla andra landskap i Sverige, dels osammansatta ortnamn och dels sammansatta. Av de sammansatta ortnamnen har de flesta två ordled, förled och efterled ...

Ortnamn i Halland

Ortnamn i Halland kan, liksom de andra svenska ortnamnen, delas upp i naturnamn och kulturnamn. Kulturnamnen är ofta bebyggelsenamn med efterled där bebyggelsen beskrivs, såsom -by i Ljungby, Tjärby, Ysby, Åsby, Övraby och -torp som i Svenstorp, Skogstorp och Våxtorp. Vissa ortnamn är speciella för Halland och delar av omgivande landskap. Exempel på detta är namn som har efterleden -hult och -red. Ortnamnen i Halland är, som i alla andra landskap i Sverige, dels osammansatta ortnamn och dels sammansatta. Av enstaviga ortnamn i Halland kan nämnas Hjälm och av tvåstaviga till exempel Bua och ...

Al (ortnamn)

Ortnamnselementet Al har en omstridd betydelse. Det har traditionellt ansetts betyda helgedom, tempel. Man har antagit att det i vissa svenska ortnamn finns en motsvarighet till det gotiska ordet alhs tempel, som det även finns motsvarande ord för i forntyska och fornengelska. Under 1990-talet diskuterades ortnamnselementet al flitigt.

Fästampen (platsnamn)

Fästampen är ett platsnamn i Sverige som kommer från att det har funnits en benstamp på platsen. I den framställdes benmjöl genom att man krossade ben från kreatur. Stampen var vanligen vattendriven, varför orterna med namnet Fästampen ligger vid olika vattendrag. Namnet förekommer på ett flertal platser, främst i Småland, Västergötland och Skåne.

Gårdsnamn i Hakarps socken

Denna artikel behandlar olika gårdsnamn i Hakarps socken. De dryga 30 gårdarna i Hakarps socken har tillkommit under olika tidsperioder. Med hjälp av förledet och efterledet kan man med gårdsnamnen dra slutsatser kring ungefär hur gammalt torpet eller gården är, samt ofta vilka som levde där. Man har exempelvis genom detta gjort antagandet att Hakarp befolkades relativt sent, förmodligen kring övergången mellan vikingatid och medeltid, och att några av de första bosättarna hette Åmme eller Ambjörn, Hake och Holmsvidh. Man kan även dra slutsatser om att personer från andra länder under olik ...

Kungl. Ortnamnskommissionen

Kungl. Ortnamnskommissionen bildades 1930 när Kungl. Ortnamnskommittén bytte namn och fick ett permanent uppdrag att uppteckna och registrera Sveriges ortnamn. Under Ortnamnskommissionen lydde Svenska ortnamnsarkivet, dess ursprungliga ledamöter var ordförande Bengt Hesselman, sekreterare Jöran Sahlgren och skattmästare Erik Schalling. Ortnamnskommissionen lades ner 1970 när DOVA-myndigheten bildades.

Lista över insjöar i Sverige med namn som slutar på -jaure

Jaure är en försvenskad form av det samiska ordet, jávrre, jávrrie etcetera, som betyder sjö. Jaure ingår i ett stort antal sjönamn i främst Lappland. Lista över insjöar i Sverige med namn som innehåller jaure-Lappland P-Ö Lista över insjöar i Sverige med namn som innehåller jaure-utom Lappland Lista över insjöar i Sverige med namn som slutar på -aure men inte "jaure" Lista över insjöar i Sverige med namn som innehåller jaure-Lappland A-O