ⓘ Svenskspråkiga radiokanaler - Yle X3M, Yle Vega, Yle FSR, Sveriges Radio P2, Radioapans Knattekanal, Sveriges Radio P3 ..

Yle X3M

Yle X3M är en av två radiokanaler i Svenska Yle, som är den svenskspråkiga delen av Finlands public-service bolag för radio och TV, Yle. Radiokanalen har åldersgruppen 15-30 år som uttalad målgrupp och har ett omfattande musikinnehåll. Kanalen har varit aktiv sedan hösten 1997, då Yles svenska radiosändningar fick två separata kanaler. Kanalen var en av de första finländska radiokanalerna som inledde strömning av radiomaterial på internet. Detta skedde 1998. Kanalens namn X3M skall betraktas som en omskrivning av extrem. Radiokanalen hade även en community, som 23 januari 2008 hade 25 700 ...

Yle Vega

Yle Vega är en av två radiokanaler i Svenska Yle, som är den svenskspråkiga delen av Finlands public-service bolag för radio och TV, Yle, ursprungligen Finlands rundradio. Kanalen vänder sig främst till vuxna och har ett brett utbud av diskussions- och kulturprogram samt ett musikutbud för mogen smak. Kanalen har varit aktiv sedan hösten 1997, då Yles svenska radiosändningar fick två separata kanaler. Aktuellt är det nationella nyhetsprogrammet i Radio Vega.

Yle FSR

Yle FSR ingår i Svenska Yle, ett public-service bolag för radio och TV i Finland. Utbudet inom Yle FSR består av två radiokanaler, nämligen Radio Vega och Radio X3M.

Sveriges Radio P2

Sveriges Radio P2 är en svensk rikstäckande radiokanal som produceras av Sveriges Radio. Kanalen sänder huvudsakligen klassisk musik, jazz, folk- och världsmusik samt program på andra språk än svenska. P2 sänds över FM-nätet, som DAB-radio och som en webbradiokanal på Sveriges Radios hemsida. På internet och över FM-nätet lokalt i Stockholm sänder P2 musik eller musikrelaterade program dygnet runt. I resterande delar av landet sänds över FM-nätet istället P2 Språk och musik med sändningar på andra språk än svenska under morgonen och eftermiddagarna. Båda varianter av kanalen marknadsförs i ...

Radioapans Knattekanal

Kanalen riktar sig till barn och spelar bland annat välkända svenska barnvisor. Namnet radioapan kommer från den lilla figuren som talar mellan låtarna. Sändningstiden är klockan 6 på morgon till klockan 8 på kvällen. Under de sista timmarna spelas vaggvisor.

Sveriges Radio P3

Sveriges Radio P3 är en svensk rikstäckande radiokanal som produceras av Sveriges Radio. P3 sänder huvudsakligen populärmusik och program inom populärkultur, samhällsjournalistik och humor. Från 1993 till 2020 var kanalens målgrupp ungdomar från 16 till 35 år. P3 sänds över FM-nätet, som DAB-radio och som en webbradiokanal på Sveriges Radios hemsida. Till skillnad från övriga kanaler från Sveriges Radio sänds utöver Ekonyheter även nyhetssändningar från en egen nyhetsredaktion.