ⓘ Svenska namn - Svenska Akademiens ordlista över svenska språket, Svenska kyrkan i utlandet, Svensk handbollselit, Svenska Amerikanaren Tribunen, Svenska kyrkan ..

Svenska Akademiens ordlista över svenska språket

Svenska Akademiens ordlista, förkortat som SAOL, är en koncentrerad ordlista i ett band, med en begränsad mängd ordförklaringar, som ges ut av Svenska Akademien sedan 1874. Ordlistan är tänkt att vara en förteckning över det levande svenska ordförrådet och ges därför ut i, mer eller mindre regelbundna, nyutgåvor med ibland stora revideringar. I den senaste, fjortonde utgåvan av ordlistan, SAOL 14 från 2015, utgick drygt 9 000 mindre vanliga ord medan 13 000 ord tillkom. Totalt innehåller SAOL 14 upplagor med 126 000 uppslagsord med uppgifter om stavning, uttal och böjning. I många fall ang ...

Svenska kyrkan i utlandet

Svenska kyrkan i utlandet, även kallad Svenska utlandskyrkan, tidigare Svenska sjömanskyrkan, är ett samlingsnamn för Svenska kyrkans utlandsförsamlingar samt de centrala organ i Uppsala som styr och samordnar verksamheten. Tillsyn över verksamheten utövas av biskopen i Visby och dess domkapitel.

Svensk handbollselit

Mellan 1951 och 1967 avgjordes svenska mästerskapet i utslagsform. Kvinnliga IK Sport KvIK Sport från Göteborg vann guldet säsongen 1950/1951 och blev därmed de första svenska mästarna i inomhushandboll för damer. 1968 möttes de fyra bästa lagen i ett slutspel. Åren 1969–1973 spelade man åter i utslagsform. Sedan 1977 koras svenska mästare efter slutspel. Inför säsongen 2016-2017 bytte serien namn till SHE, vilket står för "Svensk handbollselit".

Svenska Amerikanaren Tribunen

Svenska Amerikanaren Tribunen är en svensk-amerikansk veckotidning som utgavs i Chicago och lästes av svenska emigranter. Två konkurrerande tidningar har burit titeln Svenska Amerikanaren, båda med rötterna i 1870-talet, men de båda tidningarna slogs samman 1936 under titeln Svenska Amerikanaren Tribunen ISSN 0888-2045. Tidningen hade 60 000 prenumeranter 1950. Årgångarna fram till 1966 har mikrofilmats. Under den omfattande emigrationen från Sverige till Nordamerika under slutet av 1800-talet var det många av invandrarna som inte genast lärde sig engelska. Många bosatte sig i Mellanväster ...

Listor över svenska miljardärer

Listor över svenska miljardärer sammanställs av olika tidningar. Den lista som oftast refereras till är Veckans Affärers årliga ranking, som presenterades första gången 1996. Det amerikanska affärsmagasinet Forbes sammanställer också en lista över världens dollarmiljardärer varje år sedan 1987 en lista över världens rikaste dollarmiljardärer, där en handfull svenskar finns med. Åren 1999-2007 förde Statistiska Centralbyrån SCB ett personbaserat förmögenhetsregister med kontrolluppgifter över finansiella tillgångar och skulder. I juni-2008 släppte ekonomerna Jesper Roine och Daniel Waldenst ...

Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är en evangelisk-luthersk folkkyrka med säte i Uppsala som var statskyrka i Sverige åren 1536–2000. Svenska kyrkan är med 5.8 miljoner medlemmar det största trossamfundet i Sverige och tillhör Lutherska världsförbundet. I riksdagsbeslut om separation från svenska staten 2000, lagstadgas kyrkan som rikstäckande evangeliskt-luthersk folkkyrka. Genom successionsordningen ska Sveriges statschef tillhöra Svenska kyrkan, vilket stärker sambandet med staten. Den evangeliska kyrkan leds av ärkebiskop Antje Jackelén sedan juni 2014. Svenska kyrkan räknar sina historiska rötter till S ...