ⓘ Finlandismer - Finlandism, Högsvenska, Karl Lindström, Svenska landsmålsföreningen i Helsingfors, Remont, Fennicism ..

Finlandism

Finlandism är samlingsnamnet på särfinlandssvenska språkdrag, det vill säga företrädesvis ord och uttryck, som används av finlandssvenskar men mer sällan i Sverige. Vissa av dessa är gamla ord som fallit ur bruk i Sverige, andra har sitt ursprung i finlandssvenska dialekter, en del är mer eller mindre påtagliga fennicismer eller ord som lånats in i finlandssvenskan men inte i rikssvenskan.

Högsvenska

Högsvenska, finlandssvenskt högspråk eller standardfinlandssvenska är det finlandssvenska standardspråket. Begreppet högsvenska kom under 1900-talet att användas huvudsakligen om en finlandssvenska som är fri från finlandismer, i synnerhet fennicismer. Det står i motsats till finlandssvenska dialektala drag – en svenska som "höjer sig" över lokalt präglade språkdrag. Denna betydelse skulle med modern språkvetenskaplig terminologi kunna kallas finlandssvenskt standardspråk, men ordet lever kvar genom sin särskilda relevans för finlandssvenskans språkhistoria. I Sverige kan ordet i stället i ...

Karl Lindström

Karl Fredrik Robert Lindström, född 4 januari 1859 i Stockholm, död 15 mars 1892 i Helsingfors, var en finländsk språkvetare. Vid 13 års ålder flyttade Lindström med sina föräldrar, grosshandlaren Lindström och modern f. Ehrensvärd, till Helsingfors, där fadern gjorde affärer i timmer. Han blev student 1877 vid Bööks lyceum, filosofie kandidat 1884 vid Helsingfors universitet och promoverades till magister 1886. 1890 blev han lektor i svenska språket vid universitetet i Helsingfors. Bland hans publikationer kan särskilt nämnas den tvådelade artikeln Studier på svensk språkbotten i Finland ...

Svenska landsmålsföreningen i Helsingfors

Svenska landsmålsföreningen i Helsingfors var en finlandssvensk landsmålsförening. Föreningen instiftades 1874 efter mönster från Uppsala av Axel Olof Freudenthal, som var dess ordförande till 1900. Syftet var att främja det vetenskapliga studiet av de svenska dialekterna i Finland samt att samla och ordna allt som kunde bidra till kännedomen om dem. Medlemmarna tecknade upp dialektord som lade grunden till de samlingar som Herman Vendell byggde sin ordbok på. Föreningen gav också ut en samling Nyländska folksagor 1887 och sände ut sina medlemmar på fältarbete i både Finland och Estland. Å ...

Remont

Remont är en unghäst som genomgår grundläggande utbildning. Finlandismen "remont" avser renovering. Ursprungligen var remont i Sverige en till krigstjänst anskaffad häst till dess att dess enskilda utbildning var avslutad. De hästar som inköptes till krigsmakten skulle ha en höjd av minst 147 cm bakom sadeln och vara mellan 3 och 6 år gamla. De remonter som inte genast kunde lämnas över till militärförbanden sändes till en remontdepå för att först påföljande år tilldelas förbanden där deras utbildning tog vid. De ryttare som red in och tränade hästarna kallades remontryttare, vilka ansågs ...

Fennicism

Fennicism är språkdrag som uppkommit genom påverkan från finska. Det kan vara lånord från finskan, felaktig grammatik eller uttryck som kommer av sammanblandning med motsvarande finska uttryck. När det gäller svenska, är fennicismer av naturliga skäl vanligast i finlandssvenska. Avsaknad av fennicismer är ett kännetecken för högsvenska.